Dokumenty w formie elektronicznej do pobrania: 

1. Formularz reklamacji towaru - Pobierz

2. Formularz reklamacji usługi - Pobierz

3. Formularz odstapienia od umowy sprzedaży - Pobierz